0903.608.602

Van bi vi sinh ADCA – High purity ball valves M3HP True bore

  • Molde: M3HP
  • Vật liệu: inox AISI316L
  • Kích thước: DN15 – DN50
  • Kết nối: TC – Sanitary Clamps
  • Áp suất: 0 – 100 bar

qr code