Trạm thu hồi hơi giãn áp Adca Model Freco

  • Model: FRECO
  • Sử dụng để thu hồi nhiệt của hơi giãn áp, nước ngưng hoặc cả hai.

qr code

Chat Zalo
Gọi 0903 608 602