Thiết bị báo mức kiểu phao từ Finetek Model FC/FD

  • Model: FC/ FD
  • Vật liệu: PVDF, PP, PVC, Inox 304, 316
  • Nhiệt độ tối đa: 200ºC

qr code

Chat Zalo
Gọi 0903 608 602