Van Phá chân không (Vacuum Breaker) Adca Model VB21

  • Model: VB21
  • Vật liệu: Inox
  • Kích thước: ½” x 1/8”
  • Kết nối: ren
  • Áp suất tối đa: PN21
  • Nhiệt độ hoạt động:
    • PN13: tối đa 400ºC
    • PN21: tối đa 220ºC

qr code

Chat Zalo
Gọi 0903 608 602