Màng cho đồng hồ áp suất Model MGS9

  • Model: MGS9
  • Màng cho các loại đồng hồ áp suất, đầu dò áp suất
  • Kết nối: ren, bích, racco…

qr code

Chat Zalo
Gọi 0903 608 602