Lưu lượng kế điện tử Alia Model AMC4000

  • Model: AMC4000
  • Chất kiệu vỏ: Nhôm hộp kim
  • Độ chính xác: +/- 0,3%
  • Cấp bảo vệ: IP67, IP68

qr code

Chat Zalo
Gọi 0903 608 602