Gioăng tấm – ron Mica Donit

  • Được làm từ aluminosilicate.
  • Có nhiệt độ cao và khả năng kháng hóa chất
Chat Zalo
Gọi 0903 608 602