Đồng hồ nước xuất xung Apator Powogaz Model WS

  • Model: WS2.5-NKP/ WS4-NKP/ WS6,3-NKP/ WS10-NKP/ WS16-NKP/ WS25-NKP
  • Kích thước: DN15 – DN40
  • Nhiệt độ tối đa: 50ºC
  • Áp suất tối đa: PN16

qr code

Chat Zalo
Gọi 0903 608 602