Đồng hồ đo lưu lượng nước xuất xung Apator Powogaz Model MWN – NK

  • Model: MWN50-NK/ MWN65-NK/ MWN80-NK/ MWN100-NK/ MWN125-NK/ MWN150-NK/ MWN200-NK/ MWN250-NK/ MWN300-NK
  • Nhiệt độ: 130°C
  • Áp suất: PN16

qr code

Chat Zalo
Gọi 0903 608 602