Đồng hồ đo lưu lượng nước Apator

  • Mô hình: WI
  • Áp suất làm việc: PN16
  • Nhiệt độ làm việc: 50 °C
  • Kết nối: Bích

mã QR

Chat Zalo
Gọi 0903 608 602