Đồng hồ áp suất Nuova Fima Model MN14/18

  • Model: MN14/18
  • Vật liệu: Inox
  • Dãy đo: 0 – 1600bar
  • Độ chính xác: ± 1,0%
  • Nhiệt độ tối đa: 100°C
  • Áp suất làm việc: tối đa 75% giá trị toàn thang đo
  • Cấp bảo vệ: IP44 theo EN 60529 / IEC 529

qr code

Chat Zalo
Gọi 0903 608 602