0903.608.602

Đầu dò TDS lò hơi Adca Model SPS-21

  • Model: SPS-21
  • Vật liệu: Inox SS316
  • Nhiệt độ tối đa: 239ºC
  • Áp suất tối đa: 32 bar

qr code