Báo mức phao cáp Finetek Model FA/FB

  • Model: FA/ FB
  • Vật liệu phao : PVC, PP, SUS
  • Nhiệt độ tối đa: 170ºC
  • Ứng dụng: báo mức cho nước cấp, nước thải…

qr code

Chat Zalo
Gọi 0903 608 602