Cảm biến đo mức ống thủy Finetek Model EF – By pass

  • Model: EF
  • Vật liệu: PP / PVDF / SUS304, 316
  • Áp suất: 5kg/cm 2
  • Nhiệt độ tối đa: PP: 80ºC / PVDF: 120ºC / SUS304, 316: 400ºC

qr code

Chat Zalo
Gọi 0903 608 602