Búa gõ khí nén Finetek Model BAH

  • Model: BAH
  • Nhiệt độ: -40 ~ 100ºC
  • Độ ồn: 80-115 dBA

qr code

Chat Zalo
Gọi 0903 608 602