0903.608.602

Bộ lấy mẫu hơi sạch ADCA – Sample coolers SC32P – SC32PP

  • Molde: SC32P – SC32PP
  • Vật liệu: inox AISI 304
  • Kích thước: Tri-clamp
  • Kết nối: Clamp
  • Áp suất: 20 bar

qr code