0903.608.602

Bộ góp hơi Adca Model Mas

  • Model: MAS
  • Vật liệu: Thép
  • Sizes: DN100 – DN300

qr code