Bộ ghi dữ liệu Alia Model ARC1000 Series

  • Model: ARC1000
  • Kích thước: 288mm*288mm
  • Độ chính xác cao: +/- 0,15%

qr code

Chat Zalo
Gọi 0903 608 602