Bộ ghi dữ liệu Alia Model AFC365 Series

  • Model: AFC365
  • Kích thước: 96mm * 96mm), 320 * 240 pixel, màn hình LCD 4 dòng
  • Độ chính xác  cao:  +/-0.1%

qr code

Chat Zalo
Gọi 0903 608 602