0903.608.602

Bẫy Xả Khí Đường Hơi – Thermostatic Steam Trap Model TH21SS, TH21/2SS

  • Model: TH21SS, TH21/2SS
  • Vật liệu: Inox
  • Kích thước: DN15 – DN25
  • Kết nối: Female screwed ISO 7/1 Rp (BS21) Flanged EN 1092-1 PN40 or ANSI
  • Áp suất: PN21
  • Nhiệt độ: 250C

qr code