0903.608.602

Bẫy hơi vi sinh ADCA TSS6A – Clean Steam Trap TSS6A

  • Molde: TSS6A
  • Vật liệu: inox AISI316L
  • Kích thước: ½’ – ¾’
  • Kết nối: ASME BPE Clean ferrules
  • Áp suất: PN10
  • Nhiệt độ: 165ºC

qr code