0903.608.602

Bẫy hơi phao Adca Model FLT50S-65S

  • Model: FLT 50S – 65S
  • Vật liệu: Thép
  • Kích thước: DN50 – DN100
  • Kết nối: Bích
  • Áp suất tối đa: PN12
  • Nhiệt độ tối đa: 250ºC

qr code