0903.608.602

Bẫy hơi nhiệt tĩnh Adca Model TH13A

  • Model: TH13A
  • Kích thước: DN15
  • Kết nối: ren
  • Áp suất: PN13
  • Nhiệt độ: 200C

qr code